self-consciousness

self-consciousness
self-conscious ADJECTIVE 1) nervous or awkward because unduly aware of oneself or one's actions. 2) (especially of an action) deliberate and with full awareness.
DERIVATIVES self-consciously adverb self-consciousness noun.

English terms dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Self-consciousness — is an sense of self awareness. It is a preoccupation with oneself, as opposed to the philosophical state of self awareness, which is the awareness that one exists as an individual being. An unpleasant feeling of self consciousness may occur when… …   Wikipedia

  • Self-consciousness — Self con scious*ness, n. The quality or state of being self conscious. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • self-consciousness — index embarrassment Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • self-consciousness — n. 1) to display self consciousness in 2) self consciousness about * * * [ˌself kɒnʃəsnɪs] to display self consciousness in self consciousness about …   Combinatory dictionary

  • self-consciousness — savimonė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individo sąmonės forma, pasireiškianti savijauta, savižina, savo santykių su aplinka supratimu, pasitikėjimu savimi, savo sąžine (savęs vertinimu pagal dorovės normas), savo orumo jutimu. Savimonė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-consciousness — savimonė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savęs kaip asmenybės, savo pasaulėžiūros, elgesio, veiksmų, interesų ir norų supratimas, suvokimas ir vertinimas; individo orientacija savyje. Savimonė pasireiškia savijauta, savižina …   Sporto terminų žodynas

  • self-consciousness — self conscious·ness …   English syllables

  • self-consciousness — noun 1. embarrassment deriving from the feeling that others are critically aware of you (Freq. 2) • Syn: ↑uneasiness, ↑uncomfortableness • Derivationally related forms: ↑uncomfortable (for: ↑uncomfortableness), ↑ …   Useful english dictionary

  • self-consciousness — n self awareness, diffidence, shyness, bashfulness, abashment, modesty, coyness, demureness, backwardness; timorousness, timidity, fearfulness, apprehension; insecurity, lack of self confidence, hesitancy, reluctance, constraint; reserve,… …   A Note on the Style of the synonym finder

  • self-consciousness — noun see self conscious …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”